Adatvédelmi irányelvek

A SZEMÉLYES ADATOK ÉS MÁS FELDOLGOZOTT ADATOK VÉDELME
 
2022 július 07. verzió
 
A személyes adatok biztonsága prioritás a számunkra. Ezért megfelelően figyelembe vesszük a személyes adatokat és azok védelmét, teljes mértékben egyetértésben a személyes adatok feldolgozására vonatkozó rendelettel, 2016. április 27-i 2016/679 / EU Európai parlamenti és Tanácsi rendelet (EU) az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (általános adatvédelmi irányelv) (a továbbiakban: „GDPR-rendelet”) és ezen alapelveknek megfelelően. Ezért szeretnénk tájékoztatni Önt ebben az adatvédelmi irányelvben arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és hogyan használjuk tovább.
 
 
KI DOLGOZZA FEL AZ ADATOKAT:
 
A személyes adatait az alábbi feltételek szerint a HONTI OPTIKA Korlátolt Felelősségű Társaság (5100 JÁSZBERÉNY APPONYI TÉR 7) továbbiakban, ’Honti Optika”  fogja feldolgozni.
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében közvetlenül kapcsolatba léphet velünk a kapcsolattartási adatokon keresztül:
–        Postacím: 5100 Jászberény Apponyi tér 7.
–        Telefonszám: 0036 30 173 0766
–        E-mail cím: info@hontioptika.hu
 
 
MELY SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜK:
 
A Honti Optika olyan személyes adatokat tárolhat és dolgozhat fel, amelyeket Ön adott meg a Honti Optika tulajdonában lévő www.hontioptika.hu  weboldal használata során, regisztrációval, különösen hírlevelek küldésére.
 
Elsősorban az alábbi személyes adatokról van szó:
–        név, mely vezeték – és keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, cím, további önkéntesen szolgáltatott adatok, amelyeket a regisztráció  közben tölt ki.
 
MILYEN CÉLOKRA DOLGOZZUK FEL A SZEMÉLYES ADATOKAT:
 
A személyes adatait az alábbi okból dolgozzuk fel:
–       Különböző üzleti ajánlatok és hírlevelek küldése a legfrissebb kedvezményekről, hírekről, új termékekről, promóciókról és egyéb kapcsolódó információkról
–       A kapcsolattartási adatokon vagy az ügyfélszolgálatunkon keresztül leadott kérdések megválaszolása
–       A szolgáltatásaink minőségének javítása és fejlesztése
 
MI JOGOSÍT FEL BENNÜNNKET AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA
 
Az Optikbrand webáruház jogosult az Ön személyes adatainak feldolgozására a következő meghatalmazások legalább egyikének alapján:
 
–       Hozzájárulás. Bizonyos esetekben az Ön személyes beleegyezése alapján dolgozzuk fel személyes adatait. Ez különösen a hírlevelekhez és az azokhoz kapcsolódó marketing célokhoz való hozzájárulás. A beleegyezését bármikor visszavonhatja az ezen iránymutatásokban meghatározott eljárásnak megfelelően. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása nem kapcsolódik a személyes adatok más engedély alapján történő feldolgozásához.
–     A Honti Optika törvényes érdekei. Felhatalmazásunk van arra, hogy személyes adatait törvényes érdekeink alapján dolgozzuk fel. Ez elsősorban a direkt marketinggel vagy weboldalunk biztonságával kapcsolatos.
 
 
KINEK ADHATJUK TOVÁBB SZEMÉLYES ADATAIT:
 
A beleegyező nyilatkozat alapján továbbadhatjuk a személyes adatait a következőknek:
–        Adózási és jogi tanácsadóinknak jogaink gyakorlásával kapcsolatban
–        Bizonyos törvényi feltételek alapján továbbá kötelesek vagyunk a személyes adatokat átadni vagy továbbadni bűnüldöző szerveknek (különösen a rendőrségnek) és más közigazgatási szerveknek.
 

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT:

A Honti Optika csak a fenti célok eléréséhez szükséges idő alatt kezeli és tárolja személyes adatait. A személyes adatai feldolgozása az Ön beleegyezése alapján, mindaddig, amíg beleegyezését adta (általában 5 év), hacsak nem vonja vissza a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ezután az Honti Optika megőrzi személyes adatait (különösen a beleegyezését, a hozzájárulás visszavonását), amennyire szükséges a jogai megvédésére.
Ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatai megmaradnak azokban az esetekben, amikor a jogszabályok megkövetelik, és csak a jogszabályok által meghatározott időre.
 

MILYEN MÓDON VANNAK MEGVÉDVE A SZEMÉLYES ADATAI:

Az Ön által megadott és feldolgozott személyes adatokat szabványos eljárások és technológiák biztosítják. Minden biztonsági ellenőrzést rendszeresen ellenőrzünk, különösen, nincs e hiányosság a rendszerben és nem volt e megtámadva. Ugyanakkor biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és ha lehetséges, elegendő biztonságot nyújtsunk a legkorszerűbb technikával kapcsolatban. Az elfogadott biztonsági intézkedéseket rendszeresen frissítjük.
Weboldalunkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az adatok elvesztése és megsemmisítése, az adatok jogosulatlan elérése, módosítása vagy bővítése ellen.
 
 

MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATBAN?

A beleegyezés visszavonásának joga. Amennyiben személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel, akkor bármikor jogosult személyes adatait visszavonni az Ön személyes adatállványán, amely a bejelentkezéskor rendelkezésre áll itt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét a fellebbezés előtt. A hozzájárulás visszavonása egyidejűleg nem érinti a személyes adatok bármely más hatóság általi feldolgozását, különösen a szerződés teljesítéséhez vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feldolgozással kapcsolatban.
Hozzáférési jog. Öszhangban a 15-ik cikkel a GDPR rendelettel joga van meggyőződni arról, hogyan és mely adatokat dolgozza fel a Honti Optika, és hozzáférést kérhet ezekhez a személyes adatokhoz, beleértve a feldolgozási célra vonatkozó információkat, az érintett személyes adatok kategóriáit, a címzetteket, a személyes adatok tervezett tárolási idejét, a személyes adatok törlésének vagy javításának jogát a panasz benyújtásának jogát a Hatósághoz, a személyes adatok forrását kivéve, ha azt közvetlenül nem Öntől szerezték be, valamint azt a tényt, hogy az automatizált döntéshozatalra kerül sor a profilalkotást beleértve.
A helyesbítés joga. Jogában áll kérni a Honti Optikát, hogy javítsa ki személyes adatait, ha azok pontatlanok, vagy kiegészítheti, ha hiányosak.
Jog a törlésre / felejtési jog. Joga van törölni személyes adatait, ha a jogi előfeltételek helyben vannak. Különösen azokban az esetekben, amikor személyes adatai nem szükségesek a fenti célok eléréséhez, vagy visszavonták a hozzájárulást, vagy kifogásolták a feldolgozást, és nem kötelezünk arra, hogy személyes adataidat a jogi kötelezettségek teljesítése, illetve jogi igényeinek meghatározása, teljesítése és védelme érdekében dolgozzuk fel.
A feldolgozás korlátozásának joga. Joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását a Honti Optikán keresztül, ha:
a) tagadja a személyes adatok pontosságát (a pontosság ellenőrzésének időpontjában),
b) jogellenesen folyamodik az adatok feldolgozása és a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri a törlés helyett;
c) a jogi követelések meghatározásához, teljesítéséhez vagy védelméhez szükséges adatokra lesz szüksége, ha a Honti Optikának további feldolgozásra már nem lesznek szükségesek, vagy
d) ha tiltakozik személyes adatai feldolgozása ellen (különösen a közvetlen forgalmazással kapcsolatban).
A személyes adatok hordozhatóságához való jog. Ha a Honti Optika -t megkéri, átadja a személyes adatait közvetlenül egy másik rendszergazdának, vagy jogában áll, hogy egy strukturált, általánosan használt, gépileg olvasható formában szerezze meg őket.
Jog a kifogás emelésére. Joga van kifogásolni a személyes adatok feldolgozását a Honti Optika által indított jogos érdekek alapján, különösen a közvetlen marketing tekintetében.
Automatikus egyéni döntés. Joga van arra, hogy ne kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntések tárgyát képezze, beleértve olyan profilok létrehozását, amelyek hatással vannak Önre, vagy jelentősen befolyásolják Önt hasonló módon. Ez a jog azonban nem alkalmazandó, ha a döntés szükséges az Ön és a Honti Optika közötti szerződés megkötéséhez vagy alkalmazásához; a Honti Optika jogszerű használata jogszerű, feltéve, hogy intézkedéseket hoz a jogai, szabadsága és törvényes érdekei védelmére; vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Panasz benyújtására vonatkozó jog. Bármikor jogosult a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban.
 
 

MIKOR TILTAKOZHAT A FELDOLGOZÁS ELLEN ÉS MIT JELENT EZ:

21. törvény cikk GDPR Rendelete szerint joga van tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, ha a kötelezettségek teljesítésére vállalt feldolgozási engedély közérdekű vagy a szükséges a Honti Optika jogos érdekei védelmére. A Honti Optika esetében kifogást emelhet személyes adatai feldolgozására közvetlen marketing célokra. Ha nem kívánja, hogy továbbra is küldjük a kereskedelmi ajánlatokat vagy más hírleveleket a direkt marketinggel kapcsolatban, akkor bármikor tiltakozhat ez ellen, és nem fogjuk a személyes adatait tovább feldolgozni erre a célra, és nem fogunk egyéb üzleti javaslatokat küldeni. A kifogást küldheti e-mailben a info@hontioptika.hu e-mail címre,  hogy a jövőben nem kívánja, hogy küldjük az üzleti ajánlatokat.

Utoljára felülvizsgálva 202. február 04.

A fenti „UTOLJÁRA FELÜLVIZSGÁLVA” dátum alapján ellenőrizheti, mikor volt az Irányelv utoljára átdolgozva. Az Irányelv bármely módosítása akkor lép hatályba, amikor az átdolgozott Irányelvet közzétesszük a Weboldalon.

Ha kérdései vannak, keressen minket e-mailben az info@hontioptika.hu címen, vagy írjon nekünk az Adatvédelmi irányelvben megadott címre.